Referat fra generalforsamlingen onsdag den 4. april 2015.

logo

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 4. april 2015. 

Der var mødt 10 medlemmer, heraf 3 fra bestyrelsen.

Efter velkomst fra formanden blev Erik Sørensen valgt til dirigent.

Dirigenten takkede og gav straks ordet til formanden, der fremlagde beretning fra årets møder.

Bestyrelsen har besluttet, at der fremadrettet skal tages kontakt til Djurslands Bank for at finde en anden løsning end netbank, da den giver store problemer for kassereren. Beretningen blev godkendt.

Derefter gav dirigenten ordet til kassereren, der fremlagde et regnskab med et underskud, der hovedsaligt skyldtes, at kontingentet til forbundet var steget med 20 kr.

Der var forslag om at forhøje kontingentet til 380 kr. årligt. Dette blev enstemmigt vedtaget. Endvidere blev det vedtaget, at vi skulle holde auktion over rester fra gamle rodekasser. Kassererens beretning blev herefter godkendt.

Under eventuelt blev der talt om mere PR pÃ¥ forskellige mÃ¥der. Mere brug af hjemmeside – brug af Facebook – en mødeaften med auktion, hvor materialet i forvejen har været lagt ud pÃ¥ nettet – annoncering af arrangementer sÃ¥ som messen pÃ¥ Mosebrugscentret i Stenvad – markering af frimærkets dag – salg af frimærker og mÃ¥ske et frimærkearrangement pÃ¥ et plejehjem eller i en pensionistforening

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem                 Genvalg           John Andersen.

Bestyrelsessuppleant               Genvalg           Jørgen Jensen

Bestyrelsessuppleant               Nyvalg            Benny Jacobsen

Revisor                                    Genvalg           Lasse Roesen

Revisorsuppleant                     Nyvalg            Claus Nielsen

Efter ros fra dirigenten sluttede vi af med lidt godt til ganen og halsen.

Referat Jørgen Jensen                                                             Dirigent Erik Sørensen