Meddelelse fra Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Grenaa og Omegns Frimærkeklub
d.16. marts 2016 kl. 1900 i klubbens mødelokale.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg Bestyrelsesmedlem for 2 år – Hanne Lindorff Andersen
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Per Hansen
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Børge Rasmussen
Bestyrelses suppleant for 1 år – Jørgen Jensen
Bestyrelses suppleant for 1 år – Benny Jacobsen
Revisor for 1 år – Lasse Roesen
Revisor suppleant for 1 år – Claus Nielsen
7. 7: Eventuelt

P.b.v. Formand
Hanne Lindorff Andersen

 

Husk:

Kun ved at møde op på  generalforsamlingen, har du mulighed for at få indflydelse på din klub.