Generalforsamling i Grenaa og Omegns Frimærkeklub

Grenaa og Omegns Frimærkeklub afholder onsdag den 26. april 2017 kl. 19,00  generalforsamling i klubbens mødelokale.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg Bestyrelsesmedlem for 2 år – Leif Clausen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år – John Andersen (modtager genvalg)
  Bestyrelses suppleant for 1 år – Jørgen Jensen
  Bestyrelses suppleant for 1 år – Benny Jacobsen
  Revisor for 1 år – Lasse Roesen
  Revisor suppleant for 1 år – Claus Nielsen
  Eventuelt

P.b.v. Formand
Hanne Lindorff Andersen

Herunder kan du i PDF format downloade dagsorden og de indkomne forslag til generalforsamlinen:

 1. Dagsorden

 2. Indkommen forslag

 3. Indkommen forslag

 4. Indkommen forslag

 5. Indkommen forslag