Generalforsamling i Grenaa og Omegns Frimærkeklub

Grenaa og Omegns Frimærkeklub afholder onsdag den 26. april 2017 kl. 19,00  generalforsamling i klubbens mødelokale.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg Bestyrelsesmedlem for 2 år – Leif Clausen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år – John Andersen (modtager genvalg)
  Bestyrelses suppleant for 1 år – Jørgen Jensen
  Bestyrelses suppleant for 1 år – Benny Jacobsen
  Revisor for 1 år – Lasse Roesen
  Revisor suppleant for 1 år – Claus Nielsen
  Eventuelt

P.b.v. Formand
Hanne Lindorff Andersen

Herunder kan du i PDF format downloade dagsorden og de indkomne forslag til generalforsamlinen:

 1. Dagsorden

 2. Indkommen forslag

 3. Indkommen forslag

 4. Indkommen forslag

 5. Indkommen forslag

HORNET nr. 49 Forår 2017

HORNET

Så der bladet for Djurslands Samarbejdende Frimærkeklubber lagt ud på nettet.
Bladet indeholder ud over et par artikler, også mødeprogram for de fire Djurslands klubber samt program for Djurslands Filatelistiske Højskole sæson 2016 – 2017.
Du kan læse bladet her

Byttedag i Grenaa

grenaafrim.dk er fremover en del af Djurslands nye filatelistiske hjemmeside djursfilateli.dk

Du kan læse om byttedagen på djursfilateli.dk/kalender/ under datoen 17. september 2017

Kære frimærke-og postkortvenner

Så er frimærke sæsonen ved at være skudt i gang over det ganske land, og vi skal atter i gang med verdens bedste hobby.
Traditionen tro er det igen i år Grenaa og Omegns Frimærkeklub det står for sæsonens første og eneste byttedag på Djursland.
Byttedagen afholdes søndag den 18. september i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa, fra kl. 10,00 – 15,00.
Da dagen afholdes i samarbejde med Djurslands Møntforening, vil der både være Frimærke- og Mønthandlere til stede.
Ud over de professionelle handlere, er der også en del bytte og krejler borde, men alle borde er på forhånd solgte.
Så der vil blive rig mulighed for de fremmødte for at gøre en god handel, uanset om det drejer om frimærker, postkort eller mønter.
Der er også mulighed for af få stillet både sulten og tørsten, da Kulturhusets cafe er åben.
Der er også gode parkerings og adgangsforhold til Kulturhuset.
Yderligere oplysninger kan fås hos Hanne Andersen på tlf. 41 26 47 24
Vi ses til byttedag i Grenaa på søndag den 18. september 2016.

Med venlig hilsen

Grenaa og Omegns Frimærkeklub

HORNET

Så der bladet for Djurslands Samarbejdende Frimærkeklubber lagt ud på nettet.
Bladet indeholder ud over et par artikler, ogsÃ¥ mødeprogram for de fire Djurslands klubber samt program for Djurslands Filatelistiske Højskole sæson 2016 – 2017.
Du kan læse bladet her

 

Referat fra generalforsamlingen den 16. marts 2016

Nyt fra bestyrelsen.

Den årlige generalforsamling afholdtes d. 16. marts kl. 1900 i klubbens mødelokale.
Der var 14 fremmødte incl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen, og Erik Sørensen valgtes som dirigent.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt uden spørgsmål.

Kassereren fremlagde klubbens regnskab, som viste et godt overskud.
Det blev ligeledes godkendt.

Kontingent til klubben fortsætter uændret.
Kontingent til forbundet har vi først kendskab til efter repræsentantskabsmødet i september.

Der var genvalg til alle,der var på valg.
PÃ¥ dirigentens foranledning blev Leif Clausen nyvalgt for 1
år til den ledige plads i bestyrelsen. Herefter er bestyrelsen fuldtallig efter at have manglet et medlem i flere år – Dejligt!

Under punktet ”Eventuelt” fremkom der et ønske om, at
frimærkeklubben deltager i flere arrangementer i Grenaa by. Bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne, men gav udtryk for, at det så var helt nødvendigt at få omfattende hjælp fra
medlemskredsen.
Klubben mangler også materiale til aktiviteter på klubaftenerne.

På det konstituerende bestyrelsesmøde d. 14. april kl. 1900 blev bestyrelsen sammensat således:

Formand:  Hanne Andersen
Kasserer:  Per Hansen
Sekretær: John Andersen
Bestyrelsesmedlem: Børge Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Leif Clausen
Revisor: Lasse Roesen
Suppleant til bestyrelsen: Jørgen Jensen
Suppleant til bestyrelsen: Benny Jacobsen
Suppleant for Revisor: Claus Nielsen

Efterårets aktiviteter blev planlagt. Herunder Byttedagen og deltagelsen i Fritidsmessen i Stenvad Mosebrugscenter.

Efterårs programmet indeholder et par spændende foredrag. Det ene af dem er d. 26. oktober hvor de 4 frimærkeklubber på Djursland holder fællesmøde i Grenaa.
De øvrige aktiviteter kan ses i det fælles klubblad ”Hornet” på klubbens hjemmeside www.grenaafrim.dk
Bestyrelsen drøftede muligheden for at oprette et ”aktivitets udvalg” som støtte for bestyrelsen i arbejdet med at nå det, der blev talt om på generalforsamlingen.
Vi håber på medlemmernes støtte til dette.

Hermed ønskes alle
En god sommer
John Andersen, sekretær

Hornslet 20-16

Indbydelse!

Kære frimærke/postkort samlere

I anledning af frimærkeudstillingen “Hornslet 20-16” der afholdes af Hornslet FrimærkeKlub og Djurslands Filatelistiske Højskole, vil det glæde os at se, ikke kun frimærke og postkortsamlere, men alle der har lyst til et par hyggelig dage i Hornslet.
PÃ¥ udstillingen, der afholdes pÃ¥ adressen “Oasen”, Præstemarken 6, 8543 Hornslet, vil der blive vist bÃ¥de frimærkesamlinger og postkortsamlinger i de forskellige klasser.
Udstillingen er åben lørdag 10:00 til 17:00 og søndag 10:00 til 16:00.
Der vil begge dage være mulighed for at få stillet den værste sult og tørst, da køkkenet vil være åbent begge dage.
Der er til udstillingen også udgivet et udstillingskatalog med mange gode artikler om de udstillede samlinger.
Kataloget kan købes på udstillingen, men kan også bestilles på: ernstsass@gmail.com
Du kan se flere oplysninger om udstillingen på: http://hornsletfk.dk

I forbindelse med klubudstillingen “Hornslet 20-16” afholdes ogsÃ¥, som det eneste sted pÃ¥ Djursland, “Frimærkets Dag 2016”.

I modsætning til alle andre steder holder vi på Djursland, Frimærkets Dag i hele to dage, nemlig både den 2. og 3. april i hele udstillingens åbningstid.
I forbindelse med Frimærkets Dag arrangementet, der er et samarbejde mellem Post Nord Frimærker, Danmarks Filatelist Forbund og lokale frimærkeklubber, vil der bl.a. være mulighed for at købe og få afstemplet frimærker, også dem der udkommer den 31. marts.

Behøver vi at nævne, at der selvfølgelig er gratis adgang begge dage.
Vi ses til Danmarks hyggeligste klubudstilling “Hornslet 20-16”

Meddelelse fra Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Grenaa og Omegns Frimærkeklub
d.16. marts 2016 kl. 1900 i klubbens mødelokale.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg Bestyrelsesmedlem for 2 år – Hanne Lindorff Andersen
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Per Hansen
Bestyrelsesmedlem for 2 år – Børge Rasmussen
Bestyrelses suppleant for 1 år – Jørgen Jensen
Bestyrelses suppleant for 1 år – Benny Jacobsen
Revisor for 1 år – Lasse Roesen
Revisor suppleant for 1 år – Claus Nielsen
7. 7: Eventuelt

P.b.v. Formand
Hanne Lindorff Andersen

 

Husk:

Kun ved at møde op på  generalforsamlingen, har du mulighed for at få indflydelse på din klub. 

Djurslands Filatelistiske Højskole

Igen i dag den 16. januar var det en af de store dage på Djurslands Filatelistiske Højskole.
De fremmødte deltagere havde fornøjelsen af at høre to kanon gode og lærerige foredrag.
Dagens to foredragsholdere var begge kommet fra Sverige for at gæste Højskolen.

Først var det Kjell Nilson  med foredraget Swedish Postal History 1939 – 1948 “The Swedish Mail and the War”.
Foredraget var en  beskrivelse af hvordan 2. Verdenskrig påvirkede postvæsenets tjenester.
Dertil alt andet som relaterer  til at postvæsenet forandredes på grund af krigen.

Efter frokost overtog Jonas Hällström podiet med foredraget “The Story – Telling Concept”.
Et foredrag der handlede om, at alle eksponater skal formulere en “historie” med udgangspunkt fra emnet og de udvalgte filatelistiske objekter.
Foredragets formÃ¥l var at formidle viden om, hvordan “historien” planlægges og præsenteres med eksempler fra forskellige eksponater i forskellige klasser.

SÃ¥ alt i alt var det to rigtig gode foredrag, leveret af to veloplagte og inspirerende foredragsholdere.

Næste gang der sker noget på Højskolen er den 6. februar, hvor vi hele dagen får besøg af Henrik Mouritsen fra Oldenburg,  mere herom på et senere tidspunkt.

 

2016-01-16 10.09.282016-01-16 13.22.26 ny

Kjell Nilson  og Jonas Hällström

Spændende dage venter forude på Djurslands Filatelistiske Højskole

Selv om Djurslands Filatelistiske Højskole er gået på juleferie, så er sæsonen langt fra slut.
Igen i det nye år venter der deltagerne en perlerække af foredrag og filatelistiske højdepunkter på Djurslands Filatelistiske Højskole.

16. januar – Kjeld Nilson og Jonas Hällström 

Højskolen ligger i det nye år fra land med besøg af Kjeld Nilson og Jonas Hällström fra Sverige.
Foredraget af Kjell Nilson har titlen “Swedish Postal History 1939-1948 “The Swedish Mail and the War””, her vil han fortælle om hvordan postvæsenets tjenester påvirkedes af 2. Verdenskrig.

Foredraget af Jonas Hällström har titlen “The Story-Telling Concept” han vil her, med udgangspunkt i emnet og de udvalgte filatelistiske objekter, fortæller om at “Alle eksponater skal formulere en historie”.

6. februar – Henrik Mouritsen

Højskolen byder denne dag velkommen til hele to foredrag med  dr. Henrik Mouritsen fra Oldenburg i Tyskland. Han vil om formiddagen, med udgangspunkt i sin egen fantastiske samling, holde et foredrag om ”Danske essays og prøvetryk”. En samling hvorfra vi alle kan hente nye oplysninger.

Om eftermiddagen er emnet “Dansk Posthistorie 1875-1907”, her vil Henrik tage udgangspunkt i en eller flere forsendelsestyper og skitsere de grundlæggende reglementer og takster. Herefter vil tilhørerne blive udfordret med en række finurligheder, som er noget sværere at forklare. Herefter må vi se, om tilhørerne evt. har en løsning på disse.

5. marts – Helena Obermüller Wilén

Denne dag får vi besøg af den kendte svenske prøver dr. Helena Obermüller Wilén. Hun vil i sit foredrag ”Svenske filatelistiske forfalskninger og arbejdet med at afsløre dem” fortælles om sine arbejdsmetoder.

Hun vil i foredraget fortælle om sit arbejdet som ekspert i svenske frimærker og forsendelser herunder også reparationer og forfalskninger, der er med til at gøre det svært for svenske filatelister. Der er  udgivet flere bøger om de afsløringer, hun har gjort.

Om eftermiddagen fortæller Søren Chr. Jensen om Kinas Posthistorie.

 

De 40 faste medlemmer af Djurslands Filatelistiske Højskole glæder sig til besøg og foredrag af de fire berømtheder, men vil du også opleve disse filatelistiske højdepunkter, kan du købe en-dags medlemsskab til 125 kr., hvis du er medlem af DFF. Ikke-medlemmer skal betale 175 kr. Tilmelding sker til tilmelding@djursfilateli.dk

Selv om Djurslands Filatelistiske Højskole afslutter sæsonen den 9. april 2016, så går bestyrelsen ikke på sommerferie.
Allerede den 10. april går vi i gang med at tilrettelægge en ny spænende sæsonen  2016-2017.
I sæsonen 2016-2017 fylder Djurslands Filatelistiske Højskole 30 års og det mener bestyrelsen skal fejres.

 

524237_1580471168863471_5228284889678881326_n   1505638_1580471178863470_7917659707299259273_n

HORNET nr. 47 forår 2016

Djurslands Samarbejdende Frimærkeklubber’s blad HORNET nr. 47 er nu tilgængelig pÃ¥ nettet, bladet indeholder blandt meget andet klubbernes forÃ¥rsprogram for 2016.

Med udgivelsen af dette nummer slutter en epoke for Djurslands Samarbejdende Frimærkeklubber.
Bestyrelserne i de fire klubber har beslutter at ”Hornet” fremover ikke længere vil udkomme på papir, men udelukkende i elektronisk form.
Beslutningen er  efter hvad jeg har fået oplyst, truffet ud fra et rent økonomisk hensyn. Trykning og udsendelse af bladet i papirform belaster efterhånden klubbernes økonomi så meget, at det på sigt vil komme til at gå ud over de andre aktiviteter i klubberne, hvis det skulle fortsætte i sin nuværende form.
Men det betyder jo ikke, at ”Hornet” ikke længere udkommer, men blot at du fremover skal læse det på internettet.

Du finder HORNET nr. 47 her.

HORNET forår 2016 nr 47