Begivenheder i klubben

Grenaa Frimærkeklub har 2 tilbagevendende faste begivenheder, nemlig: Generalforsamlingen og Juleafslutningen.

Generalforsamlingen afholdes på en af mødedagene i marts måned. Her får vi alle lejlighed til at drøfte, hvad vi mener om møderne, deres indhold, og om klubbens liv i det hele taget. Generalforsamlingen afvikles i henhold til lovene, som alle nye medlemmer får udleveret, og udover at foretage diverse afstemninger mv. har vi tradition for at slutte aftenen med kaffe, franskbrød med pålæg samt en øl og en snaps, betalt af klubben.

JULEAFSLUTNING
Den sidste mødeaften inden jul afsluttes normalt med gløgg og æbleskiver.

 

 

 

FÆLLES ARRANGEMENTER

Sammen med de øvrige klubber i omegnen, arrangerer vi andre aktiviteter, f.eks. bytteaftener, emneaftener, udstillinger og naturligvis alle former for hyggeligt samvær. Tager gerne ud på besøg i naboklubben, hvis der sker noget interessant. Aftal evt. kørsel med nogle stykker. Normalt betaler vi ikke for at besøge hinanden i området, men betragter det som noget naturligt.

Klubberne har iøvrigt et fortrinligt samarbejde og kammeratskab. Vi er alle klar over, at mange opgaver kun kan løses, hvis vi i fællesskab giver et „løft“ og specielt i relation til DFF er dette samarbejde positivt og værd at arbejde for at bevare og udbygge.