Byttemateriale, Samlinger mv.

Til mødeaftenerne opfordres medlemmerne til ogsÃ¥ selv at medbringe frimærkemateriale til bytning eller fremvisning. Det bliver sjovere for en selv og for de øvrige medlemmer, hvis man selv aktivt bidrager til en god frimærkeaften. Klubben er medlemmerne og klubben bliver ikke bedre end det den enkelte selv gør den til. Tag dine mærker med – tag dine dubletter med og byt pÃ¥ livet løs, det er billigt og sjovt.

DUBLETCIRKULATION

En af de store fordele ved medlemskab er, at man kan modtage og selv indlevere hæfter til cirkulation blandt medlemmerne.

Hæfterne har tit meget forskelligt indhold af frimærker fra forskellige lande og herigennem kan man sidde hjemme i ro og mag og fylde hullerne ud i samlingen til en fornuftig pris. Den der ønsker at indlevere hæfter, taler med dubletlederen herom (dvs. momsfri cirkulation). Mærkerne, der indsættes, skal naturligvis være fejlfri og det bør være en god regel kun at indsætte mærker, man i givet fald selv ville købe. Men dette regulerer egentlig sig selv.

Fordi, er mærkerne for almindelige eller for ringe (dårligt stemplede) eller for dyre, bliver der normalt ikke solgt meget fra et sådan hæfte.

Mærkerne opsættes i øvrigt med angivelse af katalognummer og bør generelt ikke prissættes højere end 30-33 % af katalogværdien, for et gennemsnitsmærke. Hæfterne afleveres til dubletlederen mod kvittering, hvorefter de indgår i cirkulationen til medlemmerne. Ved sæsonens afslutning afregner dubletlederen med indlevererne, samtidig med at han tilbageleverer vedkommendes hæfter. For sit arbejde beregner dubletlederen sig en provision på 15 % af salget, som fratrækkes beløbet.

Deltagelse i dubletcirkulationen kan begyndes straks efter indmeldelsen i klubben, idet man her bliver spurgt, om man ønsker at modtage dubletcirkulation. Hvis man svarer bekræftende på det, indgår man på listen i en kreds med medlemmer, hvis adresse ligger rimelig nær hinanden. Ca. to gang om måneden modtager man herefter en pakke (sending), hvori ligger 10-20 hæfter. I pakken ligger indlagt reglerne for cirkulation, som man selvfølgelig bør gennemlæse. Men kort fortalt har man hæfterne til rådighed i max. 2 hverdage, hvorefter de skal afleveres (husk kvittering) til den næste på listen. Man har ansvaret for dubletsendingen fra modtagelsen og indtil den næste på listen har kvitteret for modtagelsen. Når man udtager mærker, skriver man sit navn (initialer) i den pågældende rubrik i hæftet og noterer beløbet på den medfølgende seddel med angivelse af hæftenummer og sidenummer. Totalkøbet noteres bag på hæftet. Mærkerne i hæfterne skal selvfølgelig behandles omhyggeligt og må ikke beskadiges, ombyttes eller lignende. Ved gennemgangen af en sending bør man i egen interesse gennemse alle hæfterne og efterse om nogle af felterne er tomme, uden at nogen initialer er angivet. Såfremt dette er tilfældet, noterer man „tom ved modtagelsen“ og sætter sine egne initialer. Betalingen for de købte mærker kan foregå kontant eller ved check vedlagt sendingen.

FORMIDLING TIL FASTE PRISER

Klubben har desuden en service, der hedder formidling til fast pris. Hos kassereren kan du købe foldere (pris 2- kr. pr. stk.). Heri kan du indsætte det du ønsker at sælge og på forsiden give oplysninger om materialet og desuden den pris du ønsker det solgt til. Derefter afleverer du folderne til dubletlederen (se bag i hæftet), som vil registrere det og give dig en kvittering. Dubletlederen vil derefter medtage materialet på mødeaftenerne og medlemmerne har nu mulighed for at gennemse materialet og købe det til den fastsatte pris. Køberen betaler beløbet der er noteret på forsiden. Sælgeren får dette beløb udbetalt minus en provision på 10 % til omkostninger. Som du kan se er der her mulighed for at sælge især bedre ting uden den risiko som en auktion indebærer for, at det skal sælges billigere end du ønsker. Du bør dog huske, at for høj prisfastsættelse vil betyde, at du ikke får solgt dit materiale.