Mødeaftenerne

Vi holder næsten altid møde hver anden onsdag og starter officielt kl. 19.00. Nogle medlemmer kommer lidt før og får sig en frimærkesnak inden mødeaftenen starter.

Bestyrelsen har normalt udarbejdet et program for hele sæsonen, så alle ved, hvad der er aftenens emne. Tit har vi inviteret en frimærkesamler udefra (fra en anden klub), til at fortælle om sine frimærker og om noget han ved specielt meget om. Under disse foredrag må der selvfølgelig ikke byttes eller købes/sælges frimærker, ligesom det er god tone ikke at snakke indbyrdes. På andre mødeaftener tager vi selv nogle af vore egne samlinger med og viser hvad vi har og hvordan vi samler. Endelig har vi mødeaftener, hvor vi har „auktioner“, bytteaftener, almen frimærkeaftner osv. osv.

Efter aftenens emne kan vi genoptage frimærkesnakken og bytteriet, men derudover har vi desuden ofte vores FORMIDLINGSSALG.

Klubbens formidlingssalg er en slags formidling af mærker, breve, indstiksbøger, rodekasser eller frimærkelitteratur fra medlemmerne til medlemmerne. Ønsker, man at afhænde noget materiale til formidling skal dette afleveres til formidlingslederen, som registrerer det indleverede i nummerorden. Hvis det sker samme aften skal det være inden 19.30. I så fald sker det efter princippet „først til mølle, først malet“. Vi tager kun en 15-20 numre på en almindelig aften. Hvis du ikke når det den første aften tager du blot materialet med næste gang eller afleverer det til formidlingslederen.

For at sælge på formidlingssalgene skal der benyttes en speciel formular, som formidlingsslederen har. På denne formular må man for hvert „lot“ notere de oplysninger man kan give om det indleverede. Denne formidling kan suspenderes, hvis der er indleveret samlinger udefra til salg, som skal sælges indenfor kort tid.

Da det ikke er god tone, selv at byde på egne indleveringer er det vigtigt, at man husker at fastsætte mindstebud (f.eks. MIN. kr. 40,-) hvis man ønsker det. Gør man ikke det, vil materialet ellers blive opråbt uden mindstestartpris, dvs. til det vi kalder „Bedste Bud“ (B.B.). Hvis prisen er for højt sat, risikerer man til gengæld, at materialet går retur uden at blive solgt. Så det er altid en god ide at sætte en lav startpris. Mærker, der indleveres til formidling (som enkeltmærker, eller sæt, med katalognummer angivet), må ikke være defekte. Gamle klassiske mærker kan dog indleveres til stærkt reduceret pris, hvis der samtidig gøres opmærksom på defekten. Skulle der ved et uheld blive solgt materiale, der ikke svarer til det angivne, går salget tilbage, såfremt køber ønsker dette. Tvivlsspørgsmål afgøres af „auktionarius“.

I begyndelsen af mødeaftenen fremlægges formidlingsmaterialet til gennemsyn. Hvis man er interesseret i et eller flere lots, noterer man sig nummeret/numrene, således at man helt er klar over, hvad man vil byde på, når formidlingssalget senere på aftenen gennemføres. Efter salget afhentes de købte lots hos formidlingslederen, der samtidig modtager betalingen for det købte. Umiddelbart bagefter afregnes med de medlemmer, hvis lots er blevet solgt. Usolgte lots går naturligvis retur.

Vil man sælge bedre ting er det en god ide at indlevere det til salg på en af de programsatte formidlingsaftener, da der her kun sælges bedre ting ofte med minimumspris.

Kun medlemmer kan købe eller sælge på formidlingssalg, fordi man som medlem af Grenaa Frimærkeklub (og andre foreninger tilsluttet Dansk Filatelist Forbund) er fritaget for at betale moms. Den der køber på salgene, betaler kun det beløb han har budt og intet mere. Den der sælger, dvs. den der har indleveret, får salgsbeløbet minus 10% i kommission til klubben.

VÆR AKTIV

For at få så varieret et program som muligt modtager vi gerne forslag fra medlemmerne til emner, foredragsholdere eller aktiviteter. Henvend dig til formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og giv dine forslag. Vi er til for at opfylde dine ønsker og vi kender måske netop en, der kan hjælpe med netop dine ønsker. Vi er desuden glade for enhver form for ros og ris, så vi er sikre på, at vi gør det medlemmerne ønsker. Kan du hjælpe os med noget så sig det. Kender du en med en interessant samling, så giv os et praj. Har du ideer, uanset hvor skøre, så kom frem med dem.